K<
K<

K<
K<

K<
K<

K<
K<

1/48

KLIENT: PRYWATNY

pow.: 89m2

APARTAMENT

W ŚRÓDMIEŚCIU

16   /   11   /   2013